Estetik, insanın dış dünyaya gösterdiği, güzel ve çirkin sözcükleriyle dile gelen tepkileriyle ilgilidir ama güzel ve çirkin terimlerinin kapsamları belirsiz, anlamları da öznel ve görelidir. Ülkemiz için siyaset kurumunun hayat hikâyesine bakınca, insanın aklına ister istemez şu sorular geliyor; ülkemizde siyasetin ve siyasetçinin saygınlığı ne konumda? Güzel midir, çirkin midir?”

Bu yazımızda olaya estetik bir kaygıyla yaklaşmak yerine siyasi ahlak ve siyasi değerler perspektifinden bakacağız. İnsanoğlu toplumsal alanda, ahlakla ve diğer insani değerlerle varlığına anlam katar. Varlığının farkında olan insan, içinde yaşadığı sosyal çevre ve toplumsal alanda saygın olmayı kendisine hedef seçer.

Tüm ahlaki değerler toplumsaldır ve insan ahlaksal yükümlülükler üstlenmeksizin bir toplumda yaşayamaz. Aynı durum siyaset kurumu içinde geçerlidir. Değerlerden ve ahlaki ilklerden yoksun bir siyaset, çorak toprak gibi ürünsüz olur.

Siyaset, insanların sosyal yaşamlarına, kültür dünyalarına, ekonomik faaliyetlerine kısacası yaşamsal tüm pratiklerine değer katmalıdır. İnsanına, dünyaya değer katmayan bir siyaset, kirli pratikler üretir.

Bizim anlayışımıza göre, bir siyasetçi seçmenine karşı her zaman ahlaki sorumluluk kaygısı taşımalıdır. Siyasetçi vekaletini aldığı oyun sorumluluğunu bilerek siyaset yapmalıdır.

Vatandaşın talepleri yerine başka odakların ya da çıkar gruplarının telkinleriyle hareket eden siyasetçi her zaman ahlaki eleştiriye maruz kalır. Demokratik siyasette millet başarılı bulduğu siyasetçiyi tercih ederken, başarısız bulduğunu da seçmeyerek bir nevi cezalandırmaktadır.

Ülkemiz için bugün siyaset yapan biz siyasetçilere düşen şey emanetini aldığımız vatandaşın taleplerini birincil görevimiz olan yasama icraatlarına dönüştürmek, onları layıkıyla temsil etmek ve onlar adına yürütmeyi denetleyerek, siyasete değer katmak olmalıdır.

Biz siyasetçiler karanlık odaklar adına değil, millet adına siyaset etmeyi bir erdem, bir değer, ahlaki bir duruş haline getirirsek ülkemizin itibarını yükseltmiş oluruz. Böylelikle özgür siyasettin de temsilcileri oluruz. Biz siyasetçilere düşen milletin emanetine ahlaklıca ve erdemlice sahip çıkmaktır.

YeniJournal’da yayımlanan köşe yazıları, yazarların kendi görüşlerini yansıtmaktadır. Yazıların tüm hukuki sorumluluğu yazarlara aittir.