Toplumların değerler sisteminde bazı şahsiyetlerin ağırlığı ve katkısı büyüktür. Bizim kadim medeniyetimizin insani değerler sisteminde bazı şahsiyetlerin ağırlığı ve katkısı büyüktür. Bizim kadim medeniyetimizin insani değerler silsilesine büyük bir katkısı olan Mevlana Hazretlerinin önemi ve yeri inkâr edilmez bir noktadadır.

Hayatı boyunca, bir gönül eğitimcisi olarak; insanlara sevgiyi, gerçek aşkı; Hak ve hakikat yolunda örnek şahsiyet olmayı ve güzel ahlâkı bizzat yaşayarak ilâhî aşkı tattırmış ve Hakk’ın varlığında yücelmeyi öğretmiş Mevlana’nın, bütün insanları sevgiyle kucaklayan şu sözleri evrensel açıdan tüm insanlığa öğüt niteliğindedir: “Gel gel ne olursan ol yine gel. İster kâfir, ister Mecusi, ister puta tapan ol yine gel. Bizim dergâhımız, ümitsizlik dergâhı değildir. Yüz kere tövbeni bozmuş olsan da yine gel...”

Mevlâna cihana sığmayan hoşgörüsüyle bizim için bir rehberdir. Güzeli, doğruyu, iyiyi, aşkı, hakikati arayanlara müjdeler veren lâhudî bir sestir. Zulmette kalanlara teselli sunan Rahmani sedadır. Ayrılıktan inleyenlere şifa bahşeden devalı nefestir. İnsana insanı öğretendir. Her şeyin insanda olduğunu ve tüm evrenin insanın emanetine verildiğini öğretendir. Yaratıcıyı insana bulmayı fikirleriyle ve sözleriyle buldurandır.

İnsan yaratılmışların en şereflisidir düsturuyla; her dilden, her dinden, her renkten insanı kucaklayan Hz. Mevlâna sevginin, barışın, kardeşliğin, hoşgörünün sembolüdür.

İnsan düşüncesine ‘sevgi’ temeli üzerine yön veren ve İslam düşünürlerinin fikir ve düşünce sistemlerini, ruh, akıl ve sevgi üçgeni içinde sunan, insanlığa ahlak, din, ilim ve akıl yolunda heyecan katarak yeni ufuklar açan Mevlâna Celâleddin-i Rûmi, müstesna yüce bir gönül insanı, ilahi bir ışık, manevi bir güneştir. Onun insan düşüncesine verdiği en büyük mesaj Aşk, Sevgi ve Birliktir.

İnsanları ayırmak, aralarına nifak sokmak, ayrımcılık yapmak ve onları ötekileştirmek Mevlana’nın düşüncesinde ve dünyasında yoktur. Bu yüzdendir ki, bugün dünyanın dört bir yanından milyonları bulan seveni, gönüllüsü ve takipçisi vardır.

Mevlana’yı tek kelimeyle özetlemek istersek şayet; Fîhi Mâ Fih eserinin adında gizlidir. Bize verdiği bu sır'da şudur; “Ne varsa içinde”dir. Başka yerde arama bu sırı…

Yeni Journal’da yayımlanan köşe yazıları, yazarların kendi görüşlerini yansıtmaktadır. Yazıların tüm hukuki sorumluluğu yazarlara aittir.