Uzun bir süredir üzerinde çalışılan ‘Valiler Kararnamesi’ önceki gece Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlandı. Doğrusu tahmin ettiğimiz kararnameden çok farklı bir kararnameyle karşılaştığımızı ifade etmeliyim.

* * * * * * * * * * * * * * * *

Valiler kararnamesi beklenilen süreden çok fazla bir sürede çıktı. İçişleri Bakanlığı tarafından hazırlanarak Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ne sunulan kararnamenin çok ama çok önceden yayımlanması bekleniliyordu. Zira aylar önce Yeni Journal olarak birkaç kez yazmış ve gündeme getirmiştik.

* * * * * * * * * * * * * * * * *

Kararnamenin bu kadar uzun sürmesi çeşitli dedikodu ve tartışmalara da sebep oldu. Kimisince, Bakanlık ile Külliye arasında isimler üzerinde farklı görüşün olduğu, kimisince de dernek ve bazı cemaatlerle anlaşmaya varılamadığı ve bu yüzden gecikme olduğu görüşü savunuldu. Açıkça söyleyeyim; ilk defa dernek, kanaat önderleri ve bazı cemaatlerin zerre-i miskal kadar etkisinin olmadığı bir valiler kararnamesi olduğunu söyleyebilirim.

* * * * * * * * * * * * * * * *

İstanbul, İzmir, Ankara, Konya, Bursa ve Antalya gibi büyükşehir valilerinin devam ettiği valiler kararnamesinde Diyarbakır, Şanlıurfa, Van ve Kayseri gibi 9 önemli ilin valileri merkeze çekildi. Diyarbakır ve Van aynı zamanda kayyum idi. Yani Büyükşehir Belediyesi Başkan vekilleri. Bunlar içerisinde en sürprizi Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu’nun merkeze çekilmesi oldu. Münir bey son yılların en kısa süreli Diyarbakır Valisi olmuş oldu. Oysa hem Valilik, hem de Büyükşehir Belediye Başkan Vekilliği görevini son derece iyi yürütüyordu. Başta turizm olmak üzere birçok alanda önemli hizmetlere imza attı. Görevden alınacağı ihtimali çok zayıftı. Son zamanlarda ekibi ile ilgili birtakım iddia ve söylentiler hız kazanmıştı. Geçtiğimiz günlerde de Erbil Valisi ile birlikte ‘Kürdistan’ yazılı kitapla poz vermesi, onu hedef tahtasına yerleştirmişti. Ama görevden alınacağına sebep olacağı hiç düşünülmemişti. Hani gidecekse de, ‘İstanbul, İzmir veya Bakanlıkta önemli bir göreve gider’ deniliyordu.

* * * * * * * * * * * * * * * * *

Bir diğer sürpriz de Şanlıurfa oldu. Şanlıurfa Valisi Abdullah Erim’in de Bursa, Antalya gibi illere atanacağı konuşuluyordu. Ancak merkeze çekildi. Tabi ki devlet büyüklerimiz daha iyi bilirler. Vardır mutlaka bir sebeb-i hikmeti.

* * * * * * * * * * * * * * * * * *

Kararnamede yeni isimler de var. Oldukça hassas ve önemli illere gidiyorlar. 2023’e giderken onlara da oldukça önemli görevler düşüyor. Her şeyden önce dürüst, adalet, şeffaflık ve halkla diyalog ilkelerine son derece sadık kalmaları, hizmeti dört dörtlük uygulamaları gerekir.

* * * * * * * * * * * * * * * * *

Malumunuz valiler, illerde Cumhurbaşkanını temsilen bulunmaktadır. İl içerisinde bulunan bakanlıklar tarafından yönlendirilen kişiler valilerin emirleri altında çalışmaktadır. Fakat hakim ve yargıç sınıfında bulunan yargı mensuplarının ve askeri personelinin bir çoğu, vali emri altında bulunmaz. Vali illerde hem genel idarenin başı, hem de il özel idaresinin yürütme organıdır. Cumhurbaşkanlığı kararnamesi, kanun hükmünde kararname ve mevzuatı yayıp uygulanmasını sağlamak, valinin görevleri arasındadır. Valinin diğer görev ve sorumlulukları ise şunlardır: İlin idaresi ile ilgilenmek, devlete bağlı müessese, işletme ve iş yerlerinin denetimini yapmak, kolluk kuvvetlerinin verecekleri emirler ile suç işlenmesini önlemek ve düzen ile huzuru sağlamak, jandarma, polis veya kolluk kuvvetlerinin il içerisinde yerini gerekli durumlarda değiştirmek, il halkının ihtiyaçlarını gidermek adına çalışmalar yapmak, il özel idaresinin bütçesini hazırlamak ve denetlemek.

Adaleti sağlamak, kurumlardaki işlerin şeffaf yürütülmesini sağlamak, illerdeki bürokratların yan gelip yatmasını engellemek, kurumları, liyakatten uzak kişilerden temizlemek kurumlarda israfın önüne geçmek de valilin sorumluluğu ve görevleri arasındadır. Umarım bu sorumluluklarını yerine getirir, halkın gönlünde taht kurmayı başarabilirler.

Valiler kararnamesinin ülkemiz için hayırlara vesile olmasını diler, görev alan valilere başarılar dilerim.