Bu haftaki yazıma Ahi Evran'ın bizlere rehber olan dizeleriyle başlamak istiyorum; "HAK İLE SABIR DİLEYİP BİZE GELEN BİZDENDİR, AKIL VE AHLAĶ İLE ÇALIŞIP BİZİ GEÇEN BİZDENDİR."

Tüm esnaf sanaatkâr ve meslek kuruluşlarımızın bu yıl 18-24 Eylül tarihlerinde kutlamaya başlamış olduğu 13.yüzyılda Anadolu'da ortaya çıkmış Ahi Evran tarafından Hacı Bektaş-i Veli'nin tavsiyeleriyle kurulmuş olan esnaf dayanışma  teşkilatı olan Ahilik kültürünün yeni nesillere aktarılması açısından büyük önem taşıyan AHİLİK haftasını kutluoyorum.

Ahilik kutlamaları her yıl bütün illerimizde ilgili kurumlarımız nezdinde  planlamaları yapılarak, esnaf teşkilatlarının biraraya gelmesiyle uygun görülen şehir meydanında yapılacak olan kutlamalarda yılın çırağı, yılın kalfası, yılın ustası (yılın Ahisi ) ödülleri verilecek.

Bu konuyu daha önce dile getirdiğim ve eleştirdiğim şeklinde kamuda tasarruf uygulamasının bu kutlamalarda uygulanması dileklerim, yetkililer tarafından da dikkate alınarak uygulanacağı konusunda fikirbirliği oluşturuldu. Bu hassasiyetleri için yetkili kurumlarımıza teşekkür ediyorum.

Esnaf ve sanatkarlarımıza yön verecek önemli unsurların uygulanmasında rehber olmuş önemli  bir değer AHİ  EVRAN...

1171 yılında İran'da dünyaya gelmiş 1 Nisan 1261'de Kırşehir'de ebediyete uğurlanmış olup Kırşehir'de Pir Ahi Evran Veli Türbesi'nde ebedi istirahagatında yatmaktadır.

Ahi Evran Teşkilatı'nın en önemli ve en değerli unsurlarından biri Esnaf ve sanaatkarı ayakta tutmak dayanışma ve kardeşliği pekiştirmektir. Anadolu'da yaşayan halkın sanat ticaret ekonomi gibi dallarda kendini yetiştirmesini imkan tanıyan bir teşkilattır Ahilik Teşkilatı.

Ahi Evran teşkilatı iyi ahlakın doğruluğun kardeşliğin yardımseverliğin ve bütün güzel meziyetlerin birleştiği bir sosyoekonomik düzenin hayata geçirilmesidir. Yeni nesillere tavsiye ve rehber olacak olan Ahiliğin amaçları arasında egosuna sahip olmak, yaradanın emirlerini uyup yasaklardan sakınmak, iyi kalpli iyiliksever ve cömert olmak, kimsenin aleyhinde konuşmamak, hak ve adaletten yana olmak, güçsüzün hakkını güçlüden almak...

Ahi Evran teşkilatına dahil olabilmek için  Ahi olmak zorunluluğu vardır. Ahi olabilmek için Ahilik teşkilatına üye olan esnaf ve sanatkarın belirlenen ahlaki kurallara uyum sağlaması zorunludur. Ahi, pozitif değerli taşıyan kişidir Ahilik  felsefesinde geçerli olan, kendisini başkasından üstün görmemek, darda kalana yardım etmek, hiç kimseye kim beslememek, kaliteli mal üretmek, bir malı fahiş fiyata satmamak, müşteriyi haklı görmek, insana hizmeti esas almak gibi ilkeleri olan bir teşkilattır.

Ahilik teşkilatındaki bu ilkelerin bu unsurların esnaf ve sanatkarın kendi aralarındaki birlik ve beraberliği pekiştirmesi ve bu birlik ve beraberliğin toplumun geneline yaymaya öncülük etmeleri  gibi önemli hedefi olup bu hedef bu ilkeleri bu unsurları günümüze kadar uygulanabilmesi açısından bir misyon olarak hazırlanmış olup özellikle meslek okulllarımızda mevcut sisteme değer  katacak bu çalışmaların yapılabilmesi ve uygulamaların takibi esnaf teşkilatımız olarak büyük önem arz etmektedir.

Yukarıda belirtilen değerlerin toplumun her kesimine fayda sağlayacağı kaçınılmazdır. Mevcut prosedürleri yerine getirirken, sorumlu kurum ve kuruluşların bu önemli bilgilerin uygulanmasında veballeri vardır.

Sen yapmazsan ben yapmazsam, ilerideki gençliğe bunları kim nasıl anlatabilir? Burada verilen en önemli mesaj aslında herkes sorumlu oldugu alanda kendi üzerine  düşeni yapması ve en önemlisi AHLAKİ DEĞERLER...

Ahlaki bir değeriniz yoksa, anlatılan her şey boş...

Sevgi ve saygılarımla...