Komisyon, "Elektrik Piyasası Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi"ni görüşmek üzere AK Parti Konya Milletvekili Ziya Altunyaldız başkanlığında toplandı.

Altunyaldız, Muğla'dan gelen bazı zeytin üreticileri, sendikalar ile kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcilerinin de katıldığı toplantıda, salonun fiziki açıdan yetersiz kalması nedeniyle komisyon toplantısının, daha büyük olan Plan ve Bütçe Komisyonu salonuna alınmasına karar verdi.

CHP ve HDP milletvekilleri toplantıya, zeytin dallarının yanı sıra "zeytinime dokunma" ve "milliyetçilik, limanına sahip çıkmaktır" yazılı dövizlerle katıldı.

Asker eğlencesinde yolu kapatıp silahla ateş açtılar Asker eğlencesinde yolu kapatıp silahla ateş açtılar

Görüşmelere geçmeden değerlendirmelerde bulunan Altunyaldız, içinde bulundukları dönemin bir yandan iklim değişikliği diğer yandan da jeopolitik gelişmelerle birlikte gelen sınamalarla mücadele etmelerini gerektirdiğini söyledi.

Dünyanın, bu yüzyılda iklim krizi, enerji, gıda gibi ana konularla meşgul olduğunu ifade eden Altunyaldız, 2021 yılında rekor kıran atmosferdeki sera gazı salınımının yüzde 70'ten fazlasını enerji sektörünün tek başına oluşturduğunu; yaşanılan iklim krizi, temiz ve sürdürülebilir jeopolitik gelişmelerin, güvenli bir enerji yapısının ne kadar gerekli ve elzem olduğunu herkese hatırlattığını vurguladı.

Türkiye'nin başarıyla yürüttüğü milli enerji ve maden politikalarıyla enerjideki küresel paradigma değişimini başarıyla yöneten ülkeler arasında yer aldığına işaret eden Altunyaldız, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, EPDK, kamu kurum ve kuruluşları, özel sektör ve piyasanın paydaşlarıyla birlikte uyum ve koordinasyon içerisinde başarıyla yürütülen çalışmaların sonuçlarını bir bir elde ettiklerini; bu başarılı takım çalışmasının ürünü olarak bugün Türkiye'nin elektrik enerjisi kurulu gücünün 102 bin megavatı aştığını kaydetti.

Salgınla birlikte küresel tedarik zincirlerinin kökten sarsıldığına ve oyunun yeniden kurulduğu enerji sektöründe, güvenli ve sürdürülebilir tedarik yolunun yerli kaynaklardan geçtiğine dikkati çeken Altunyaldız, şöyle devam etti:

"Ülkemizin her ihtiyacını sürdürülebilir bir şekilde yerli kaynaklardan karşılanmasını, termik santrallerin katkısıyla enerji tedarik güvenliğimizin güçlendirilmesini sürdüreceğiz. Küresel dış ticaret istatistiklerine baktığımızda dünya ticaretinin yüzde 90'ının deniz yoluyla gerçekleştiğini görüyoruz. Bu bağlamda limanlar, dış ticaret ve lojistikte olduğu kadar dönüşüm gösteren tedarik zincirlerinde önemli bir halka konumunda. Çöken, değişen tedarik zincirlerinin yeniden yapılanmasında deniz yolu taşımacılığının ve limanların önemi de hepimizin malumudur. Bu kapsamda kanun teklifinde yer alan düzenlemeyle birlikte Türkiye ekonomisine katkı sağlayacak, dış ticaretteki ve devletçi gücümüzü geliştirecek ekonomik büyümeyi ve kalkınmayı hızlandıracak yatırımların geliştirilmesini amaçlıyor; öngörülebilirliğin ve sürdürülebilirliğin sağlanmasıyla ticarette kilit roldeki limanlarımızın etkinliğinin artırılmasını hedefliyoruz."

- Elektrik borçları ile GSS prim borçlarına af

Altunyaldız, kanun teklifiyle yasal altyapısına kavuşturulacak diğer alanın da toplayıcılık faaliyetleri olduğunu belirterek, "Esasen bunun, enerji sisteminde şebekeye bağlı olan tüketici, üretici veya depolama tesisi işletmecisi gibi çeşitli kullanıcıları tek bir grup altında birleştirerek enerji piyasalarında tekil bir enerji kaynağı gibi hizmet verilmesini sağlayan bir işletme modeli olduğunu söylemekle yetineyim." diye konuştu.

Teklifte vatandaşlara destek olacak düzenlemelerin de yer aldığını anlatan Altunyaldız, şunları kaydetti:

"Kanunla birlikte doğrudan belli konuları düzenlemek suretiyle de bazı borçlu vatandaşlarımızın borçlarını terkin etmeye dönük hükümler de getirmiş durumdayız. Vatandaşlarımızın TEDAŞ'a olan geçmiş dönem elektrik tüketiminden kaynaklanan borçlarına etkin yapılandırma imkanı getirerek sınai ticari ve tarımsal faaliyetleri canlandırmayı hedefliyoruz. Kanun teklifinde yer alan düzenlemeyle yaklaşık 55 bin elektrik abonesine yansıyan elektrik tüketiminden kaynaklı yaklaşık 624 milyon liranın borcunu terkin ediyoruz. Ayrıca 2012 yılı öncesi Genel Sağlık Sigortası prim borçlarından da 1 milyar 707 milyon liralık prim borcunu terkin ediyoruz."

Komisyonda, kanun teklifinin görüşmeleri sürüyor.