Günün Ayeti
Kendilerine hıyanet edenleri savunma. Çünkü Allah, hain ve günahkârları sevmez.
(Nisâ, 4/107)

2 yaşındaki bebek 12. kattan düşerek can verdi 2 yaşındaki bebek 12. kattan düşerek can verdi

Günün Hadisi
Kardeşin zalim de olsa, zulme uğrayan da olsa ona yardım et. Zalim ise zulmetmesini engellemen ona yardım etmektir.
(Buhârî, "İkrâh", 7)

Günün Duası
Allah'ım! Zulmetmekten ve zulme uğramaktan Sana sığınırım.
(Nesâî, "İstiâze", 14)