Günün Ayeti
İçinizden hayra çağıran, iyiliği emredip kötülüğü meneden bir topluluk bulunsun. İşte onlar kurtuluşa erenlerdir.
(Âl-i İmrân, 3/104)

Günün Hadisi
Şu iki göze cehennem ateşi dokunmaz: Allah korkusundan ağlayan göz ve Allah yolunda nöbet bekleyerek geceleyen göz.
(Tirmizî, "Fedâilü'l-Cihâd", 12)

Deprem tescilli asırlık konağı da vurdu! Deprem tescilli asırlık konağı da vurdu!

Günün Duası
... Rabbim! Burayı güvenli bir şehir yap, halkından Allah'a ve âhiret gününe inananları da çeşitli ürünlerle rızıklandır…
(Bakara, 2/126)