Şırnak'ta merkez, Cizre, Silopi, Uludere, Güçlükonak ve Beytüşşebap ilçeleri arasındaki 14 bölgenin 31 Mayıs-14 Haziran tarihleri arasında geçici özel güvenlik bölgesi ilan edildiğini duyurdu.

Taksimetreyi açmamak pahalıya patladı Taksimetreyi açmamak pahalıya patladı


Şırnak Valiliği, 30.01.2023 tarihli ve 8308 karar sayılı kararınca; milli güvenliğin sağlanması, kamu düzeni ve güvenliğinin korunması, suç işlenmesinin önlenmesi, temel hak ve özgürlükler ile başkalarının hak ve özgürlüklerinin ve genel asayişin korunması, şiddet olaylarının meydana gelmesinin önlenmesi ve yaşanabilecek her türlü olumsuz bir durumun önüne geçilebilmesi amacıyla, 5442 Sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11'inci maddesi ile 2565 Sayılı Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu'nun 32/A maddesine istinaden; Şırnak merkez, Cizre, Silopi, Uludere, Güçlükonak, Beytüşşebap ilçeleri sınırlarında bulunan Cudi Dağı, Bestler Dereler, Kurt Dağı, Kureşin, Karaçalı Tepesi, Kel Mehmet Dağı, Serin Vadisi, 2088 takımlı tepe, Küçük Su Yaylası, Gabar Dağı, Altın Dağ, İncebel Dağ, Oymakaya, Tanin bölgelerinde, bahse konu bölgelere gidebileceği değerlendirilen vatandaşların, mezkur bölgelerdeki yasadışı unsurlardan ve bunlara yönelik alınacak tedbirlerden zarar görmemeleri açısından 31 Mayıs (Dahil)-14 Haziran (Dahil) tarihleri arasında 'Geçici Özel Güvenlik Bölgesi' ilan edildiğini bildirdi.
Bahse konu bölgelere, vatandaşların can ve mal güvenlikleri bakımından girmeleri yasaklandığı belirtildi.