Teslim olanlardan birinin ailesi Diyarbakır’da evlat nöbetindeki aileler arasında bulunuyor.

Kaza değil facia! Kaza değil facia!

Sürdürülen ikna çalışmaları sonucunda; 2023 yılında teslim olan örgüt mensubu sayısı 43'e, Diyarbakır annelerinden evladına kavuşan aile sayısı ise 42'ye yükseldi.