Okoth-Obbo, BM Genel Kurulu'nda "Koruma Sorumluluğu"na ilişkin düzenlenen oturumda konuştu.

Çok sayıda sivilin çatışma durumunda şiddette maruz kalmaya devam ettiğinin altını çizen Okoth-Obbo, meydana gelen bazı insan hakları ihlallerinin soykırım, savaş suçu, etnik temizlik ya da insanlığa karşı suç teşkil edebileceğini belirtti.

Cezaları onandı Cezaları onandı

Okoth-Obbo, 2005 yılında düzenlenen "Dünya Zirvesi'nde" üye ülkelerin "Bir Daha Asla" diyerek "koruma sorumluluğu" prensibini benimsediğini anımsatarak, bu prensibin uygulanmasının temel unsurunun "engellemek" olduğunu kaydetti.

Okoth-Obbo, "koruma sorumluluğunu" yerine getirebilmek için suçların temel nedenlerinin de saptanması gerektiğine işaret etti.

Kalkınmanın da "koruma sorumluluğu"nun yerine getirilmesinde büyük önem taşıdığına dikkati çeken Okoth-Obbo, "Bu nedenle kalkınma ile 'koruma sorumluluğu' arasındaki açık bağı gündeme getirmek istiyorum. Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri uyarınca, kalkınma, sürdürülebilir barış, eşit büyüme ve sorumlu yönetişim için gerekli koşulları sağlar. Bunlar da 'koruma sorumluluğunun' gerçekleşmesi için gerekli zemini hazırlar." değerlendirmesinde bulundu.

Okoth-Obbo, hükümetlere kalkınma ile "koruma sorumluluğu" arasındaki bağlantıyı kavrama ve uygulamaya koyma çağırısında bulundu.

- Koruma sorumluluğu

"Dünya Zirvesi"nde BM üyesi ülkeler, toplumlarını insanlığa karşı suç, savaş suçu, etnik temizlik ve soykırıma karşı "koruma sorumlulukları" bulunduğunu kabul etmişti.

"Koruma sorumluluğu" prensibi altında birbirlerine destek vermeyi taahhüt eden ülkeler aynı zamanda BM Şartı uyarınca bu sorumluluğun yerine getirilmediği durumlarda "ortak harekete geçme" konusunda mutabık kalmıştı.