Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, “Araştırma enstitülerimizde yapılan ıslah çalışmaları ile yerli, yüksek verimli ve kaliteli anaç ve çeşitler ıslah edilmekte, modern yetiştirme teknikleri geliştirilmekte ve hasat ve hasat sonu muhafaza çalışmalarıyla da ürün kayıpları en aza indirilerek, tarımsal hasılanın artması hedeflenmektedir” dedi.

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, yaptığı yazılı açıklamada Türkiye’nin meyve yetiştiriciliği bakımından genel olarak oldukça gelişmiş durumda olduğuna dikkati çekti. Türkiye’nin dünya üretiminde ve ihracatında birçok meyve ve sebze türünde söz sahibi konumunda bulunduğunu belirten Kirişci, “Bu söz sahipliğinin devamı için üretimde birçok ülke ile rekabet edilebilecek modern teknolojilerin kullanılması, ihracatı arttıracak, ileriye dönük ürünlere katma değer katacak çalışmaların yapılması büyük önem arz ediyor. Kalitede ve verimlilikte daha iyiyi yakalayabilmek için bilimsel Ar-Ge çalışmalarının desteklenmesi ve sonuçların hızla pratiğe aktarılması ise uluslararası alanda söz sahibi olmanın ön şartını oluşturuyor” açıklamasında bulundu.

“Ürün kayıplarını en aza indirilerek, tarımsal hasılanın artmasını hedefliyoruz”

Çiftçilere tarımsal destek ödemesine bugün başlanıyor Çiftçilere tarımsal destek ödemesine bugün başlanıyor

Kirişci, uluslararası pazarda payın artırılması ve söz sahibi olunması için en önemli konulardan birinin kaliteli ve verimli, talep gören çeşitlerle üretim yapmak olduğunu belirterek şunları kaydetti: “Araştırma enstitülerimizde yapılan ıslah çalışmaları ile yerli, yüksek verimli ve kaliteli anaç ve çeşitler ıslah edilmekte, modern yetiştirme teknikleri geliştirilmekte ve hasat ve hasat sonu muhafaza çalışmalarıyla da ürün kayıpları en aza indirilerek, tarımsal hasılanın artması hedeflenmektedir. İklim değişikliği koşulları dikkate alındığında kuraklık, tuzluluk, düşük sıcaklık, aşırı yağışlar, su baskınları gibi olumsuz çevre koşulları ile hastalık ve zararlıların sebep olduğu tarımsal üretimdeki azalmanın çözümüne yönelik olarak araştırma enstitülerimiz tarafından farklı meyve türlerinde Ar-Ge çalışmaları yapılmaktadır.”