Sanal ortamda yapılan ankete katılanlar ekseriyetle, Almanya'nın ülkeye gelecek iş gücünden beklentilerini karşılama konusunda yüksek bir motivasyona sahip olduklarını, diğer yandan Almanya ile ilgili kendi açılarından en önemli sorunun ise iş bulmak olduğunu belirtti. 

En büyük üçüncü grup Türkler

Dörtte üçü yüksek okul ve üniversite diploması sahibi olan OECD anketi katılımcıları arasında, Almanya'da çalışmak isteyen en büyük grubu yüzde 19 ile çoğu bilişimci olan Hintliler oluşturuyor. İkinci sırada yüzde 10 ile, ağırlıklı olarak hasta ve yaşlı bakıcılığı eğitimi almış olan Kolombiyalılar yer alıyor. Bu iki grubu ise, yüzde 9'luk bir kesimle çoğunluğu zanaat sahibi Türkler takip ediyor.

Almanya'da çalışmayı düşünen her beş kişiden dördü, iş arama aşamasında Alman kurumlarından daha fazla destek bekliyor. Ankete katılanlar, Almanya ile ilgili iş bulma sürecindeki en önemli sorunun iş ilanlarına erişmek ve potansiyel iş yerleri ile iletişime geçmek olduğunu belirtiyor. Bu sebepten dolayı katılımcıların yüzde 70'i iş arama süreci için kendilerine vize verilmesini talep ediyor.

Elon Musk, jüri tarafından suçlu bulunmadı Elon Musk, jüri tarafından suçlu bulunmadı

Hükümetin yeni yasa tasarısı

Almanya'da geçerli olan uygulamalara göre bu ülkeye kalifiye çalışan olarak göç edebilmek için bir iş sözleşmesi imzalamış olmak gerekiyor. 2020 yılından bu yana ayrıca, Almanya tarafından tanınan bir üniversite diploması ile potansiyel göçmenler Almanya'ya gelerek burada iş arayabiliyor. Almanya hükümetinin hafta içinde hazırladığı Kalifiye İş Gücü Göçü yasa tasarısı, bugüne dek geçerli olan kuralların basitleştirilmesini ve engellerin ortadan kaldırılmasını öngörüyor.

Almanya ile ilgili yapılan tahminlere göre, ülkedeki kalifiye eleman açığını kapatmak için her yıl yurt dışından yüzbinlerce göçmen alınması gerekecek.

30 bin kişi ile yapılan anket

Almanya Çalışma Bakanlığı tarafından OECD'ye yaptırılan anket için geçen Ağustos-Ekim döneminde, Almanya'ya göç etmeyi düşünen yaklaşık 30 bin kişinin görüşü alındı. Katılımcılara, Almanya hükümetinin, bu ülkeye göç etmek isteyen yabancılar için oluşturduğu resmi internet sitesi "Make it in Germany" ve yabancı ülkelerdeki temsilcilikler üzerinden ulaşıldı.

Araştırma ile ilgili raporda, anketin temsili olmadığı ancak potansiyel göçmenlerin beklentilerine ve karşı karşıya kaldıkları engellere ışık tuttuğu belirtildi.