Turiste 50 bin TL hesap çıkaran işletme kapatıldı! Turiste 50 bin TL hesap çıkaran işletme kapatıldı!

Türk Veteriner Hekimleri Birliği (TVHB) tarafından 4 Nisan Sokak Hayvanları Günü nedeniyle yazılı bir açıklama yapıldı.

4 Nisan’ın insanların hayvanları koruması adına farkındalık oluşması için büyük önem taşıdığı belirtildiği açıklamada şunlar kaydedildi:

“Sokak hayvanları kavramı iyi tahlil edilerek, konuya hayvan hakları ve hayvan refahı perspektifinden yaklaşmak en doğru olanıdır. Onlar sokak değil, sahipsiz hayvanlardır. Dünya üzerinde milyonlarca sokak hayvanı bir yandan açlıkla, barınmayla ve iklim koşullarıyla mücadele ederken, diğer yandan da ne yazık ki şiddet ve istismara maruz kalmaktadır. Bu manada 4 Nisan tarihi; Bu dünyanın sadece insanlara ait olmadığını, bizlerle aynı havayı soluyan sevimli dostlarımızın yaşama haklarının güvence altına alınması ve kalıcı mutluluklarının devamının sağlanması hususunda tüm kesimlerin üzerlerine düşen görevlerini samimiyetle yerine getirmelerini hatırlatmaktadır. Unutmamamız gereken, bir ülkenin gelişmişlik düzeyini orada yaşayan hayvanlara yapılan muameleyle anlamak mümkündür. Yaşamın sokaktaki hayvanlar için hiç de kolay olmadığını biliyoruz. Sınırsızca market alışverişlerinin yapıldığı, aşırı gıda tüketimlerinin gerçekleştirildiği özellikle her gün aldırış etmeden yanlarından geçip gittiğimiz sokaklarda yaşamaya alışık olmayan bu canların önemli bir kısmı; açlık, susuzluk ve bakımsızlıktan hayatlarını kaybetmektedir.”

“SOKAK HAYVANLARI MESELESİ TOPLUMSAL BİR GÖREVDİR”

TVHB’nin açıklamasında insanlar tarafından uygulanan şiddet ve işkenceler yüzünden hayvanların hayatını kaybettiği vurgulanırken bu davranışlara son verilmesi çağrısı yapıldı. Sokak hayvanları meselesinin toplumsal bir görev olduğunu hatırlatılan açıklamada, “Sokak hayvanları meselesi toplumsal bir görevdir. Ancak sorunların çözümü güçlü kamu yapılanmasını gerektirir. Hayvan haklarına, sağlığına ve aynı zamanda halk sağlığına hizmet etmek amacıyla Büyük Şehirlerde Veteriner İşleri Daire Başkanlıkları, diğer illerde ve ilçelerde Veteriner İşleri Müdürlüğü olması gereken birimlerden biridir. Belediyelerdeki diğer tüm birimlerde nasıl tüm kadrolar bulunduruyorlarsa Veteriner İşleri Birimlerinde de olması gereken kadrolar vardır. Sadece veteriner hekim olması yeterli değildir. Belediyeler olarak tek bir veteriner hekim istihdam ederek de hayvan sağlığı, halk sağlığı ve hayvan haklarına hizmet etme şansınız yoktur. Hatta sadece kadroyu oluşturduğunuz personelle de iş bitmez. Hayvan sağlığına ve refahına uygun donanım ve ekipman olmak zorundadır” ifadelerine yer verildi.

“TVHB ÜZERİNE DÜŞEN GÖREVİ YAPMAYA HAZIRDIR”

Açıklamada şu cümleler kullanıldı:

“Oysa sahipsiz hayvanların barındırıldığı barınakların veya geçici hayvan bakımevlerinin sorumluluğu ve aynı zamanda bu birimlerin aktif çalışması belediye başkanlarının elindedir. Ne yazık ki, sahipsiz hayvanlarla ilgili yaşanan her aksaklıkta fatura her zaman veteriner hekimlere kesilmektedir. Hayvan bakımevlerinde veya barınaklarda yaşanan her sorunda veteriner hekim karşıtlığı ile haksızca veteriner hekimler günah keçisi ilan edilerek şikayetler yapılmaktadır. Oysa veteriner hekimler oranın yalnızca bir personeli olup, yapabilecekleri ona sunulan olanaklarla sınırlıdır. İhmal edilen aslında yalnızca sahipsiz hayvanlar değil, aynı zamanda hayvan sağlığı ve halk sağlığı için hekimlik mesleğini icra eden veteriner hekimlerdir. Sistemin yeniden gözden geçirilerek, meslektaşlarımıza karşı yapılan haksız suçlamalara meydan verilmemesini ve mağduriyetlerin önlenmesini ilgili Bakanlıklar, tüm kurum ve kuruluşlar ile Belediye Başkanlıklarının dikkatlerine sunuyoruz. Türk Veteriner Hekimleri Birliği, kendisine bağlı 56 Bölge ve İl Veteriner Hekimleri Odası ile birlikte her zaman olduğu gibi bu konuda da üzerine düşen görevi yapmaya ve gerekli desteği vermeye hazırdır.”

Editör: Cinar Cinar