TBMM Başkanlığı, soru önergesinin TBMM İçtüzüğü'ne aykırılık taşıdığı değerlendirilen cümle nedeniyle iade edildiğini açıkladı.

TBMM Başkanlığı, HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun sunduğu soru önergesinin TBMM tarafından işleme alınmamasını konu alan açıklamalarına yazılı cevap verdi. Meclis Başkanlığı'nca yapılan açıklamada, söz konusu açıklamaya dayanan haberdeki, "Meclis Başkanlığı'nın işkenceyi örtbas etmek için ne yapacağını bilemediği, milletvekilliği süresince işkenceye dair hangi önergeyi sunmuşsa önergenin reddedildiği, TBMM Başkanı'nın kamu görevlilerinin suçlarını örtbas ederek Anayasal suç işlediği" ifadesinin yalan ve gerçeği yansıtmadığı aktardıldı.

"Her şeyden önce sadece açıklama sahibi milletvekili tarafından 27'nci Yasama Dönemi'nde verilen ve içerisinde işkence ibaresinin yahut işkence veya kötü muamele iddialarının yer aldığı yüzden fazla yazılı soru önergesinin; yine aynı dönemde başka milletvekilleri tarafından verilen işkence veya kötü muamele iddialarına ilişkin yaklaşık üç yüz soru önergesinin işleme alınarak muhatap bakanlıklara gönderilmiş olması, söz konusu açıklamaların gerçeklikle bir ilgisinin bulunmadığını ortaya koymak açısından yeterlidir.

Bilindiği üzere, TBMM İçtüzüğü'nün 67'nci, 96'ncı ve 97'nci maddeleri, yazılı soru önergelerinin şekil ve içerik yönünden taşıması gereken bazı kurallara yer vermekte ve bu kurallara uygun olmayan önergelerin TBMM Başkanlığı tarafından işleme alınmayacağını öngörmektedir. Bu kapsamda TBMM İçtüzüğü'nün 67'nci maddesi de 'Başkanlığa gelen yazı ve önergelerde kaba ve yaralayıcı sözler varsa, Başkan gereken düzeltmelerin yapılması için o yazı veya önergeyi sahibine geri verir' hükmünü amirdir. Ayrıca açıktır ki TBMM İçtüzüğü'nün bu hükümleri sadece soru önergelerinde yer alan milletvekillerine ait ifadeler açısından değil, soru önergesi metninde başkalarından naklen yer verilen ifadeler açısından da geçerlidir. Bu çerçevede ilgili milletvekilinin gerçeği yansıtmayan açıklamalarına dayanak gösterdiği yazılı soru önergesi içerisinde işkence ibaresinin geçmesi veya işkence iddialarını konu edinmesi sebebiyle değil; milletvekilinin bir başka kişiden aynen naklettiği ifadeler içerisinde geçen ve TBMM İçtüzüğü'nün yukarıda aktarılan 67'nci maddesine aykırılık taşıdığı değerlendirilen cümle sebebiyle iade edilmiştir. Bununla birlikte iade yazısında da belirtildiği üzere, söz konusu soru önergesinin İçtüzük hükümlerine uygun şekilde değiştirilerek tekrar verilmesi halinde işleme alınmasının önünde hiçbir engel bulunmamaktadır."