Binyamin Netanyahu, savaş kabinesini feshetti Binyamin Netanyahu, savaş kabinesini feshetti

Türkiye Belediyeler Birliği Başkanlığına İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu seçildi.

Birliğin yeni yönetiminin belirlendiği meclis toplantısı, Ankara'da Meyra Palace Otel'de düzenlendi.

A A 20240605 34788168 34788167 T U R K I Y E B E L E D I Y E L E R B I R L I G I B A S K A N L I G I N A E K R E M I M A M O G L U S E C I L D I

Toplantıda, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç başkanlığa aday oldu.

765 delegenin oy kullandığı seçimde 515 delegenin oyunu alan Ekrem İmamoğlu, Türkiye Belediyeler Birliği Başkanlığına seçildi.

Ahmet Metin Genç ise 250 oy aldı.