Bankanın güvenlik kamerası kayıtları dosyada! Bankanın güvenlik kamerası kayıtları dosyada!

Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelikte, Tüketiciyi üst düzeyde korumak üzere, son tüketiciye arz edilen ürünlerin sağlık beyanı denetimlerine ilişkin usul ve esaslarının amaçlandığı yönetmeliğe göre, gıda ve takviye edici gıdalarda sağlık beyanı ilgili yönetmelik kapsamında kullanılacak.

Ürünlere ilişkin özel mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla, gıda ve takviye edici gıda dışındaki ürünlerde sağlık beyanı kullanılamayacak. Mevzuata aykırı sağlık beyanı kullanarak tanıtım veya satışı yapılan ürünlerle sağlık beyanı kullanan gerçek veya tüzel kişiler hakkında işlem yürütülecek.

Ürünlerin tanıtımlarında, ürün bileşiminde bulunan öğelerin ürünü çağrıştıracak şekilde insan sağlığına doğrudan veya dolaylı olarak faydalı, hastalıklara veya belirtilerine karşı etkili olduğu, koruduğu, tedavi ettiği ileri sürülemeyecek veya ima edilemeyecek. Ürünlerin tanıtımlarında sağlık beyanını çağrıştıracak görseller de kullanılamayacak.