Sevilen oyuncu hayatını kaybetti! Sevilen oyuncu hayatını kaybetti!

Rus müzisyen, piyanist ve davulcu Evgeny Grinko, Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda müzikseverlerle buluştu.

A A 20240704 35048025 35048022 P I Y A N I S T E V G E N Y G R I N K O H A R B I Y E C E M I L T O P U Z L U A C I K H A V A T I Y A T R O S U N D A K O N S E R V E R D I