Diyarbakırlı öğrenci LGS'de Türkiye birincisi oldu Diyarbakırlı öğrenci LGS'de Türkiye birincisi oldu

Eğitim ve Bilim İşgörenleri Sendikası (Eğitim-İş), TBMM önünde toplanarak "Öğretmenlik Mesleği Kanunu Teklifi"ni protesto etti.

TBMM'nin Çankaya kapısı önünde toplanan sendika üyeleri adına açıklama yapan Eğitim-İş Sendikası Genel Başkanı Kadem Özbay, kanun teklifinin, öğretmenleri tehdit ettiğini, diplomalarını yok saydığını savundu.

A A 20240701 35021719 35021715 E G I T I M I S S E N D I K A S I O G R E T M E N L I K M E S L E G I K A N U N U T E K L I F I N I P R O T E S T O E T T I

Özbay, kanun teklifinin, usul ve şekil yönünden de Anayasa'ya aykırı olduğunu iddia ederek, bir tasarı ya da teklifin kanun teklifi kimliği kazanmasının Meclis'te mümkün olabileceğini söyledi.

Kanun teklifinin Anayasa'nın 6'ncı ve 7'nci maddelerini açıkça ihlal ettiğini savunan Özbay, "Demokratik bir hukuk devletinde kanun yapma sürecine hiç benzemeyen bir yöntemle, kamuoyu bilgilendirilmeden, ilgili kurum ve kuruluşların görüş ve eleştirileri dikkate alınmadan, diğer kanun maddeleriyle çelişkisi incelenmeden, Anayasa'ya uygunluğu ele alınmadan Meclis'e getirilen bu teklif adeta sendikalar ve muhalefetten kaçırılarak gece yarıları 'oldu bitti'lere getirilerek ısrar, inat ve baskıyla yasalaştırılmak istenmektedir." dedi.

A A 20240701 35021719 35021718 E G I T I M I S S E N D I K A S I O G R E T M E N L I K M E S L E G I K A N U N U T E K L I F I N I P R O T E S T O E T T I

Kanun teklifinin, öğretmenlerin kazanılmış haklarını gasp ettiğini savunan Özbay, "Öğretmenlerimizin özlük hakları, ekonomik durumları ve çalışma koşullarını iyileştirmek yerine daha da kötüleştirmekte ve mesleki saygınlıklarını zedelemektedir. Öğretmenler, fedakarlıkla ve özveriyle çalışarak geleceğimizi şekillendiren bireyleri yetiştirmektedir. Ancak bu kanun, öğretmenin diplomasını geçersiz kılan, 'Milli Eğitim Akademisi' garabetiyle onların emeklerini onların emeklerini hiçe sayarak, motivasyonlarını ve mesleki onurlarını zedelemektedir." görüşüne yer verdi.

Açıklamanın ardından sendika başkanı Kadem Özbay ve bazı sendika üyeleri, milletvekilleriyle görüşmek üzere Meclis'e gitti.