Başbakan Yardımcısının evine hırsız girdi! Başbakan Yardımcısının evine hırsız girdi!

Milli Güvenlik Kurulu (MGK) Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

A A 20240404 34181650 34181646 M I L L I G U V E N L I K K U R U L U T O P L A N T I S I B A S L A D I

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı saat 15.45'te başladı.

A A 20240404 34181650 34181645 M I L L I G U V E N L I K K U R U L U T O P L A N T I S I B A S L A D I

Editör: Murat Karataş