Resmi rezerv varlıkları, Ekim ayında bir önceki aya göre yüzde 6 artarak 113,5 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Ekim ayı Uluslararası Rezervler ve Döviz Likiditesi Gelişmeleri’ni açıkladı. Buna göre, resmi rezerv varlıkları, bir önceki aya göre yüzde 6 artarak 113,5 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti. Bu dönemde alt kalemler itibarıyla, döviz varlıkları bir önceki aya göre yüzde 10,3 artarak 67,1 milyar dolar, altın cinsinden rezerv varlıkları ise yüzde 0,2 artarak 39,1 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Bu bir faiz ve seçim bütçesidir Bu bir faiz ve seçim bütçesidir

Vadesine 1 yıl veya daha az kalmış Merkezi Yönetim ve Merkez Bankası’nın önceden belirlenmiş döviz çıkışları (döviz kredileri, menkul kıymetler ve mevduat işlemlerinden doğan yükümlülükler) bir önceki aya göre yüzde 1,9 artarak yaklaşık 28,7 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Bu tutarın yaklaşık 22,8 milyar dolar anapara, 5,9 milyar dolar faizden oluştu. Ayrıca, Merkez Bankası’nın yurt içi ve yurt dışı yerleşik bankalarla yapmış olduğu finansal türev işlemlerinden kaynaklanan net döviz ve altın yükümlülükleri yaklaşık 72,1 milyar dolar olup, söz konusu tutarın 43,8 milyar dolar bir ay vadeli oldu.

Şarta bağlı döviz çıkışları, 1 yıl içinde ödenecek Hazine garantili dış borçlar ile diğer yükümlülüklerden (döviz ve altın cinsinden zorunlu karşılıklar bloke hesabı ve akreditifler) oluştu. Söz konusu yükümlülükler bir önceki aya göre yüzde 1,2 artarak 56,5 milyar dolar olarak gerçekleşti.