Genel Kurul görüşmelerinin birinci turunda TBMM, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Kamu Denetçiliği Kurumu, Anayasa Mahkemesi, Sayıştay, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, Nükleer Düzenleme Kurumu, Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü, Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü, Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu, Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü, Nadir Toprak Elementleri Araştırma Enstitüsü, Türkiye Atom Enerjisi Kurumunun 2022 yılı bütçeleri ele alındı.

TBMM Genel Kurulu'nda, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ile Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, milletvekillerinin sorularını yanıtladı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, elektrik dağıtım şirketlerinin yaptığı yatırımlara herhangi bir ödeme ya da finansman sağlanmadığını, EPDK'nin sadece bütçeyi onayladığını ve tarifelere yansıtıldığını söyledi.

Yapılan yatırımların kaliteye etkisine ilişkin Dönmez, "Bunlar, abone başına ölçülmüş dakika cinsinden kesinti süreleri. 2018'de bin 379 dakika, 2019'da bin 246 dakika, 2020'de ise ilk 6 ayda 515 dakika olarak ölçülmüş. Giderek bir iyileşme söz konusu." dedi.

Paris İklim Anlaşması'nın Meclis'ten oy birliğiyle geçtiğini hatırlatan Dönmez, tüm kamu kurumlarının iklim değişikliğiyle mücadele kapsamında bir eylem planı hazırlığı içerisinde olduğunu belirtti.

Her bakanlığın "karbon nötr" hedefine dönük eylem planı hazırladığını bildiren Dönmez, "Cumhurbaşkanımız, 2053 yılında karbon sıfır hedefini koydu. Bu kapsamda karbondioksit salımını nötrlememiz gerekiyor. 2020 yılı verilerini dikkate aldığımızda, Türkiye'de 506 milyon ton karbondioksit salımı var. Bunun yaklaşık 84-85 milyon tonluk kısmını yutak alanlarımızda yutabiliyoruz. Ağırlıklı ormanlık alanlar. Demek ki önümüzde kat etmemiz gereken ciddi bir mesafe var." diye konuştu.

Türkiye'de kömürden elektrik üretiminin payının yaklaşık yüzde 30 olduğunu anlatan Dönmez, dünya ortalamasının yüzde 36 olduğunun altını çizdi.

Bakan Dönmez, 2053'e kadar karbon nötr hedefi doğrultusunda kömür başta olmak üzere bir çıkış yapılacağını anlatarak, yakıttaki iyileştirme teknolojilerinin bu sonucu değiştirebileceğini, bunu yakından takip ettiklerini söyledi.

DEDAŞ'ın uygulamaları nedeniyle çiftçilerin mağdur edildiğine ilişkin gelen eleştirilere Dönmez, "Özellikle yaz aylarında, sulama sezonunda, biz de şirketle görüşerek bunları mümkün mertebe ertelemeye, çiftçinin borcunu vadelendirmeye dönük çalışmalarımız var." açıklamasını yaptı.

"Seçilmişlik-atanmışlık türküsü tutturdunuz gidiyorsunuz"

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, CHP Grup Başkanvekili Engin Altay'ın "nezaket dersi" vermeye kalkarken kullandığı ifadeleri kınadığını belirterek, "Misliyle bunları iade ediyorum. Elbette her söylenen söze verilecek cevabımız var. Nezaket dersi vermeye kalkarken de kullandığınız ifadeleri, kamuoyunun takdirine bırakıyorum." dedi.

"Seçilmişlik-atanmışlık türküsü tutturdunuz gidiyorsunuz." diyen Kasapoğlu, "Başvuran her öğrenciye kredi veriyoruz. 2002'den bu yana faydalanan öğrenci konusunda 9 kat, yapılan ödeme tutarında ise 14 kat artış sağladık. 500 bine yakın öğrenci bizden burs alıyor. Sigorta girişi yapılana kadar da kredi alan öğrencilerimizden geri ödeme talep etmiyoruz. 2 yıl boyunca hiç talep etmiyoruz." ifadelerini kullandı.

Kasapoğlu, son süreçte kampüslere yurt yapma sürecini hızlandırdıklarını belirtti.

Konuşmaların tamamlanmasının ardından TBMM, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile bağlı ve ilgili kurumların 2022 yılı bütçeleri kabul edildi.

TBMM Başkanvekili Haydar Akar, birleşimi yarın saat 11.00'de toplanmak üzere kapattı.