Birliğin internet sitesinden, CHP'nin TBB'ye yönelik iddialarına ilişkin yapılan açıklamada, birliğin tüm belediyelerin doğal üyesi olan bir kamu tüzel kişiliğe sahip olduğu vurgulandı.

TBB'nin gelirlerinin ise öz gelirlerinin yanı sıra merkezi idareden belediyelere genel bütçe vergi gelirlerinden aktarılan paylardan kesilen binde ikilik oluştuğuna dikkati çekilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Birlik Meclisinin CHP'li temsilcilerin de katıldığı 28 Eylül 2011 tarih ve 2011/2 sayılı oy birliği ile alınan kararı çerçevesinde bu gelir birliğe aktarılmaktadır. Dolayısıyla birliğimizin gelirleri, tüm belediyelerde olduğu gibi Türkiye Cumhuriyeti Devletinin kaynakları ile öz gelirlerinden oluşmakta, birliğin yüzde 65 gelirinin bazı CHP'li belediyeler tarafından aktarılan gelirlerden oluştuğu iddiası gerçeği yansıtmamaktadır. Kaldı ki tüm belediyelerin aidat kesintisine esas payları da devlet tarafından gönderilmektedir. Türkiye Belediyeler Birliğine hiçbir belediye tarafından bugüne kadar herhangi bir para aktarılmamıştır."

"23 CHP'li belediyeye de proje desteği sağlanmıştır"

Araç yardımlarının, Birlik Meclisinin 4 Haziran 2014 tarihli gündemiyle görüşülerek kabul edilen Birlik Tüzüğünün 7'nci maddesine göre yapıldığı vurgulanan açıklamada, bütçe kısıtı, mali yetersizlik, doğal afetler, göç ve sığınmacı akını gibi olağanüstü durumların araç yardımlarının temel dayanağını oluşturduğuna işaret edildi.

Belediyelere, 2014 yılından itibaren 1953 iş makinesi ve araçların teslim edildiği bilgisine yer verilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bununla birlikte araç hibe ve yardımlarında sayısal oranlar da dikkate alınmaktadır. Örneğin 2020 yılında hibe edilen araç sayısı ile CHP'li belediyelerin toplam belediye sayısına oranı dikkate alındığında, Cumhuriyet Halk Partili belediyelere 24 araç hibe edilmesi gerekirken 26 araç, 2021 yılında 37 araç teslim edilmesi gerekirken 38 araç hibe edilmiştir. Belediyeciliğin geliştirilmesi, birliğimizin ana görevleri arasındadır. Projelerimize başvuru yapan ve tarafsız jüri tarafından ödüle layık görülen tüm partilere mensup belediyelerin yanı sıra 6'sı Büyükşehir Belediyesi olmak üzere 23 CHP'li belediyeye de proje desteği sağlanmıştır."

"Birliğimiz şeffaf ve hukuka uygun olarak yönetilmektedir"

TBB kaynaklarının parti ayrımı yapılmadan belediyelerin hizmetinde kullanıldığının vurgulandığı açıklamada, Avrupa Hareketlilik Haftası çerçevesinde projeye katılan belediyelere bisiklet hibe edildiği, Ankara'ya gelen ve transfer talebinde bulunan belediye başkanlarına transfer hizmeti sunulduğu, birlik konukevinden talepte bulunan belediye başkan ve personeline konaklama imkanı sağlandığı bildirildi.

TBB'nin, Sayıştay ve İçişleri Bakanlığı Mülkiye Teftiş Kurulu tarafından denetlendiği hatırlatılarak, şu açıklamalara yer verildi:

"Birliğimiz, gelir ve giderleri ile faaliyetleri Sayıştay tarafından 2018 yılında denetlenmiştir. Birliğimizin 6 Ocak 2022 tarih ve 5094 sayılı yazısıyla Sayıştay Başkanlığına birliğimizi denetlenmesi için tarafımızdan başvuru yapılmıştır. Ayrıca 4 CHP'li encümen üyemizin, 25 Ekim 2021'de savcılığa yaptığı suç duyurusu üzerine mülkiye başmüfettişleri tarafından birliğimizde denetim sürmektedir. Birliğimiz şeffaf ve hukuka uygun olarak yönetilmektedir. Birliğin tüm faaliyetlerinin yanında dağıtılan tüm araç ve ödüllere her yıl birlik faaliyet raporunda yer verilmektedir. Bugüne kadar faaliyet raporuna, Cumhuriyet Halk Parti'li meclis üyelerinin de dahil olduğu Birlik Meclisi tarafından herhangi bir itiraz olmamış, faaliyet raporları oybirliği ile kabul edilmiştir."