Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Yunanistan ve Bulgaristan sınırındaki hudut karakollarında denetlemelerde bulundu.

Eşini kurtarmak isteyen kişi suda kayboldu! Eşini kurtarmak isteyen kişi suda kayboldu!

A A 20240518 34600773 34600771 G E N E L K U R M A Y B A S K A N I O R G E N E R A L G U R A K H U D U T K A R A K O L L A R I N I D E N E T L E D I

Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, Orgeneral Gürak'ın dün 5'inci Kolordu Komutanlığı, 9'uncu Hudut Tugay Komutanlığı ile Yunanistan ve Bulgaristan hududundaki hudut karakollarında inceleme ve denetlemelerde bulunduğu bildirildi.