Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ax-3 Uzay Misyonu mürettebatını kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul, basına kapalı gerçekleşti.

A A 20240604 34775409 34775406 C U M H U R B A S K A N I R E C E P T A Y Y I P E R D O G A N A X3 U Z A Y M I S Y O N U M U R E T T E B A T I N I K A B U L E T T I

Kurbanlıkta ‘kayıt’ detayı Kurbanlıkta ‘kayıt’ detayı

Kabulde, Türkiye'nin ilk insanlı uzay yolculuğunun da gerçekleştiği sefer kapsamında Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) giden astronotlar Alper Gezeravcı, Michael Lopez-Alegria, Walter Villadei ve Marcus Wandt yer aldı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır da kabulde hazır bulundu.