Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerini takip eden yerli ve yabancı basın mensupları için İstanbul'da bir otelde Basın İzleme Merkezi açtı.

Trump hakkındaki “sus payı” davasında ilk gün Trump hakkındaki “sus payı” davasında ilk gün

A A 20240331 34146403 34146398 C U M H U R B A S K A N L I G I I L E T I S I M B A S K A N L I G I Y E R E L S E C I M L E R I N T A K I B I I C I N B A S I N I Z L E M E M E R K E Z I K U R D U