Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Diyarbakır Valiliğine ziyarette bulundu.

Valilik önünde Vali Ali İhsan Su tarafından karşılanan Yılmaz, tören mangasını selamladı ve şeref defterini imzaladı.

A A 20240216 33720125 33720122 C U M H U R B A S K A N I Y A R D I M C I S I Y I L M A Z D I Y A R B A K I R V A L I L I G I N I Z I Y A R E T E T T I

Cevdet Yılmaz: Katedecek çok mesafemiz var! Cevdet Yılmaz: Katedecek çok mesafemiz var!

Vali Su ile makamında bir süre görüşen Yılmaz, burada şehirdeki çalışmalara ilişkin brifing aldı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'a, AK Parti Diyarbakır Milletvekili Suna Kepolu Ataman, AK Parti İl Başkanı Mehmet Raşit Ocak ve AK Parti Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Halis Bilden de eşlik etti.