İşsizlik Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi, CHP Grup Başkanvekilleri Engin Altay, Özgür Özel ve Engin Özkoç'un imzasını taşıyor.

Teklif, hayatını kaybedenlerin hak sahiplerine prim ödeme ve çalışma süresi şartlarına bağlı olmaksızın ölüm aylığı bağlanmasını, kısa çalışma ödeneği ile nakdi ücret desteğinin asgari ücret düzeyinde ödenmesini öngörüyor.

Kısmen duran veya bir süre çalışamayacak durumdaki iş yerlerinde kısa çalışma ödeneği uygulamasına geçilmesi, bu iş yerlerinde çalışan tüm sigortalıların kısa çalışma ödeneğinden yararlanması için aranan ön koşulların bu bölgede kaldırılması, depremler nedeniyle iş yeri kapanan, işsiz kalan tüm sigortalılara koşulsuz asgari ücret düzeyinde nakdi ücret desteği verilmesi amaçlanıyor.

Yeşil Sol Parti, seçim bildirgesini tanıttı! Yeşil Sol Parti, seçim bildirgesini tanıttı!

Teklife göre, haklı nedenli fesih hali haricinde işçiler işten çıkarılamayacak.

Sigortalılar ile emekliler ve hak sahipleri, 1 yıl süreyle ayakta ve yatarak tedavideki alınan katılım payları ile ayakta tedavideki ilaçlardan alınan katılım paylarından muaf tutulacak.

Depremler sonucunda yaralanan veya engelli hale gelenlere yönelik bütün kamu hastaneleri ile özel hastanelerdeki tedavi süreçlerine ilişkin gerek ayakta gerekse yatarak tedavilerde ayrıca ilave ücret alınmayacak.

Depremden etkilenen bölgedeki vatandaşlara verilecek protez, ortez, araç ve gereç bedelleri için katılım payı talep edilmeyecek.

Teklifin gerekçesinde, iktidarın kapsamlı, kalıcı çözümler getirmek yerine depremde ağır kayıplar yaşayan yurttaşlar için günü kurtarmaya dönük, istismara açık düzenlemeler yapma yoluna gittiği öne sürüldü.

Yetersiz ve eksik düzenlemelerle yaraların sarılamayacağı, vatandaşlara, sosyal devlet ilkesi doğrultusunda kapsamlı sosyal güvence getirilmesinin yerinde olacağı belirtildi.