Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Kamu hizmetlerinde güven ve liyakat, adalet ve eşitlik, hesap verilebilirlik ve şeffaflık, hukukun üstünlüğü ve demokrasinin güçlendirilmesi için etik davranış kültürünü güçlendirmeye devam edeceğiz." dedi.

Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, İçişleri Bakanlığı ile Kamu Görevlileri Etik Kurulu arasındaki, Etik Eğitimi ve Etik Eğitici Yetiştirilmesi İşbirliği Protokolü İmza Töreni'ne katıldı.

A A 20240603 34765737 34765729 C U M H U R B A S K A N I Y A R D I M C I S I Y I L M A Z E T I K E G I T I M I N E I L I S K I N I S B I R L I G I P R O T O K O L U I M Z A T O R E N I N D E K O N U S T U

Burada konuşan Yılmaz, kamu görevlilerinin şahsi çıkarlarını bir kenara koyarak toplumun yüksek idealleri doğrultusunda çalışmaları gerektiğini belirtti. Kamu idaresinde etik ilkelerin dürüstlük, tarafsızlık, hesap verebilirlik, şeffaflık ve kamu yararını gözetme gibi temel ilke ve değerleri kapsadığını söyleyen Yılmaz, devlet ile vatandaş arasında güvenin tesis edilmesinin bu ilke ve değerler doğrultusunda hareket eden bir kamu yönetimi sistemiyle mümkün olduğunu vurguladı.

Yılmaz, kamu personelinin etik davranışının demokrasinin gelişmesine katkı sağladığını ve yönetimin meşruiyetini pekiştirdiğini ifade etti.

Hindistan’da tren kazası: 8 ölü 60 yaralı Hindistan’da tren kazası: 8 ölü 60 yaralı

"Devlet ile vatandaşlar arasında güven temelli ilişkiyi pekiştirecektir"

Yılmaz, Türk devlet geleneğinin, evrensel etik ilkelerin temeli olan adalet, doğruluk, sosyal sorumluluk ve tevazu üzerine inşa edildiğini dile getirerek, şöyle devam etti: "Etik ilkeler, kamu çalışanlarının demokratik değerleri ve hukukun üstünlüğünü korumasını sağlar, bu demokratik süreçlerin sağlıklı işlemesine ve toplumun genel refahına katkıda bulunur. Kamuda etik kültürün gelişmesi ve kamu sektörüne eşitlik, adalet, tarafsızlık, şeffaflık gibi müspet özelliklerin hakim olması için bugüne kadar pek çok adım attık. Hesap verebilirliği yaygınlaştırmak, reform gündemimizin hep en önemli unsurları arasında yer aldı."

Bilgi Edinme Hakkı Kanunu'nun, kamu görevinin ifa edilmesinde, saydamlık ve idareyi vatandaşa yakınlaştırmak açısından önemli bir adım olduğunu vurgulayan Yılmaz, 5018 ve 6085 sayılı kanunlarla daha şeffaf, daha hesap verebilir bir kamu mali yönetimi ve idari işlemler denetimi tesis edildiğini, e-Devlet çalışmalarıyla kamu hizmetlerini tüm vatandaşlar için daha erişilebilir, eşit ve kolay hale getirildiğini kaydetti.

Yılmaz, 2004'te Kamu Görevlileri Etik Kurulu'nun kurulmasının, kamu idaresinde etik kültürün yaygınlaştırılması yönünde en önemli adımlardan biri olduğunu belirterek, kurulun özellikle etik davranış biçimlerinin "vicdani bir muhasebe" haline dönüşmesi yönünde gayret gösterdiğini ifade etti.

Kurulun bakanlıklar ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarıyla işbirliklerini, etik ilkelerin etkinliği bakımından çok önemli gördüğünü anlatan Yılmaz, İçişleri Bakanlığının 600 bini aşkın personeliyle en büyük kamu kurumlarından biri olduğunu, bir taraftan kolluk kuvvetleri diğer taraftan mülki idare amirlerinin vatandaşla daima temas halinde bulunduğunu söyledi.

A A 20240603 34765737 34765735 C U M H U R B A S K A N I Y A R D I M C I S I Y I L M A Z E T I K E G I T I M I N E I L I S K I N I S B I R L I G I P R O T O K O L U I M Z A T O R E N I N D E K O N U S T U

"Görevleri sırasında kamu gücünü kullanan ve sorumluluk alanlarında devleti temsil eden personelin etik değerlere bağlılığı, devlet ile vatandaşlar arasında güven temelli ilişkiyi pekiştirecektir." diyen Yılmaz, İçişleri Bakanlığı ile Kamu Görevlileri Etik Kurulu arasında imzalanan işbirliği protokolü ile bir yandan personele etik uygulamalarla ilgili kapsamlı eğitim verilirken aynı zamanda İçişleri Bakanlığında sertifikalı etik eğitici personel yetiştirilmesinin hedeflendiğini bildirdi.

"Daha şeffaf ve hesap verebilir bir devlet yapısını güçlendirmeye kararlıyız"

Yılmaz, İçişleri Bakanlığı içinde sürekli eğitim veren bir etik eğitim birimi kurulacağını, böylece sertifikalandırılmış etik eğitici altyapısı ile etik eğitimin kamuda sürekli ve devamlı hale geleceğini anlatarak, konuşmasını şöyle sürdürdü: "Kamu hizmetlerinde güven ve liyakat, adalet ve eşitlik, hesap verilebilirlik ve şeffaflık, hukukun üstünlüğü ve demokrasinin güçlendirilmesi için etik davranış kültürünü güçlendirmeye devam edeceğiz. Kamuda görev yapan her bir kardeşimizle mesai arkadaşımızla bu anlamda işbirliği içinde olmamız gerektiğini, birlikte hareket etmemiz gerektiğini özellikle vurgulamak istiyorum. Bizler bu ülkenin ve bu aziz milletin hizmetkarları olarak büyük bir sorumluluğu omuzlarımızda taşıyoruz. Ceberrut devlet anlayışı, vatandaşa tepeden bakan, vatandaş için kuralları uygulanabilir gören ama kendisini kuralların üstünde, ötesinde gören bir anlayış tarihimizin karanlık sayfalarında kalmıştır. Biz hiçbir şekilde öyle bir anlayıştan yana değiliz ve devlet geleneğimiz de medeniyetimiz de bu yaklaşımdan son derece uzaktır. Dolayısıyla Türkiye Yüzyılı vizyonumuzla daha şeffaf ve hesap verebilir bir devlet yapısını güçlendirmeye kararlıyız. Milletimize en iyi şekilde hizmet etmek için vatandaş odaklı olacak ve etik ilkeleri kendimize rehber edinmeye devam edeceğiz."

A A 20240603 34765737 34765730 C U M H U R B A S K A N I Y A R D I M C I S I Y I L M A Z E T I K E G I T I M I N E I L I S K I N I S B I R L I G I P R O T O K O L U I M Z A T O R E N I N D E K O N U S T U

İçişleri Bakanlığında görevli personele yönelik etik eğitimi, etik eğiticilerinin yetiştirilmesi ve etik farkındalık faaliyetlerine yönelik işbirliği protokolünün hayırlara vesile olmasını dileyen Yılmaz, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’yı insan kaynağını etik ilkeler doğrultusunda şekillendirilmesi, geliştirilmesi yönünde attığı bu örnek adım için tebrik etti ve kamuda etik ilkelerin yaygınlaştırılması, kamu hizmetlerinin kalitesinin artırılması yönündeki katkıları dolayısıyla Kamu Görevlileri Etik Kuruluna teşekkür etti.

Konuşmaların ardından İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ile Kamu Görevlileri Etik Kurulu Başkanı Zerrin Güngör, protokolü imzaladı.