Siyaset bilimci ve hukukçu, diplomat, siyaset ve devlet adamı, milletvekili, bakan  (D. 1910, İstanbul – Ö. 16 Eylül 1961, İmralı). 

803001 854894563

Ailesi Artvin’in Yusufeli ilçesine bağlı Esenyaka (Zor) köyündendir. Galatasaray Lisesinden sonra Paris Üniversitesi Siyasal Bilimler Fakültesini ve Cenevre Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi. Dışişleri Bakanlığında devlet hizmetine  (1936) girdi. Aynı yıl Montrö Konferansına katıldı, Paris ve Kuybişef maslahatgüzarlığı merkez şifre müdürlüğü yaptı. 1939 yılında Bern Büyük­elçiliği başkâtipliğine atandı. 1950'de Dışişleri Bakanlığı İktisadî İşler Genel Sekreter Yardımcılığına getirildi. Dışişleri Bakanlığına bağlı çeşitli görevlerde bulunduktan sonra 1951’de Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Genel Sekreteri oldu. 1952’de Büyükelçiliğe yükselerek Kuzey Atlantik Antlaşması Teşkilatı (NATO)’nda Türkiye daimi temsilciliğine getirildi. 

803006 1599039719

Fatin Rüştü Zorlu, siyasal yaşama, 1954 genel seçimlerinde Demokrat Parti (DP) listesinden Çanakkale Milletvekili seçilerek girdi. 1957’de yine aynı partiden ve aynı ilden milletvekili seçildi. Adnan Menderes hükümetlerinde Başbakan Yardımcılığı (1954-56), Devlet Bakanlığı (1957) ve Dışişleri Bakanlığı (1957-60) görevlerinde bulundu. Bakan olarak Menderes hükümetlerinin en güçlü üyelerinden birisiydi. Bakan olarak; NATO’ya bağlılığa dayanmakla birlikte, Türkiye'nin Amerika'ya fazla bağımlı, Ortadoğu ve üçüncü dünya ülkelerine sırt çe­viren bir dış politika gütmesinde başlıca rolü oynadı. Beş yıl süren bakanlığı ve altı yıl süren milletvekilliği görevi 27 Mayıs 1960 İhtilâlinde sona erdi. İhtilâlden sonra Yassıada’da kurulun Yüksek Adalet Divanında yargılanarak, Başbakan Adnan Menderes ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan’la birlikte idama mahkûm oldu ve her üçünün de cezası İmralı’da yerine getirildi. Cenazesi, ölümlerinden yirmi dokuz yıl sonra, 17 Eylül 1990’da İmralı Adası’ndaki mezarından alınarak İstanbul’da yaptırılan Anıtmezar'a nakledildi.