Bayramın ilk gününde yoğunluk sürüyor Bayramın ilk gününde yoğunluk sürüyor

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, 29-30 Mayıs'ta İzmir'de gerçekleştirilecek EFES-2024 Tatbikatı'nın Seçkin Gözlemci Günü hazırlıklarını yerinde denetledi.

A A 20240524 34664523 34664509 M I L L I S A V U N M A B A K A N I G U L E R E F E S2024 T A T B I K A T I N I N H A Z I R L I K L A R I N I D E N E T L E D I

Bakanlıktan yapılan açıklamada, denetlemede Bakan Güler'in beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu'nun bulunduğu belirtildi.