Asgari ücret artışının 1 Temmuz'dan itibaren geçerli olmasını öngören yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlandı.

Milyonlarca vatandaşı ilgilendiren asgari ücret yönetmeliğinde değişiklik yapıldı. Değişiklikle, yeni asgari ücret 1 Temmuz'dan itibaren geçerli olacak.

Biden 280 milyar dolarlık yasayı imzaladı Biden 280 milyar dolarlık yasayı imzaladı

Yeni asgari ücret rakamını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklaması bekleniyor.

Resmi Gazete'de yayımlanan kararda şu ifadeler yer aldı:

MADDE 1- 1/8/2004 tarihli ve 25540 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Asgari Ücret Yönetmeliğinin 11'inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Madde 11- Komisyonca belirlenen ücretler Resmî Gazete’de yayımlanır ve Komisyon kararında başka bir yürürlük tarihi belirtilmediği takdirde yayımlandığı tarihten itibaren yürürlüğe girer.

MADDE 2- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Yönetmelik hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı birlikte yürütür.