Gazze'de can kaybı 36 bin 171'e çıktı Gazze'de can kaybı 36 bin 171'e çıktı

6-9 Haziran'da yapılacak olan Avrupa Parlamentosu (AP) milletvekili seçimleri için geri sayım başladı.

A A 20240422 34336846 34336843 A V R U P A P A R L A M E N T O S U A P M I L L E T V E K I L I S E C I M L E R I I C I N G E R I S A Y I M B A S L A D I

AP'ye girecek 705 milletvekilinin belirlenmesi için 5 yılda bir seçim yapılıyor. Brüksel’deki AP Binası girişine seçim duyurusuna ilişkin dev pankartlar asıldı.