Altınokta Körler Derneği, engellilerin, herkesle eşit haklara, fırsatlara ve olanaklara sahip, başı dik yurttaşlar olarak yaşamak istediğini bildirdi.

10-16 Mayıs Engelliler Haftası dolayısıyla dernekten yapılan yazılı açıklamada, Anayasa'nın 2'nci maddesinde belirtilen devletin sosyal niteliğinin hayata geçirilmesinin hükümetlerin görevi olduğu ama hükümetlerin bugüne kadar yükümlülüklerini yeterince yerine getirmediği savunuldu.

Açıklamada, engellilerin haklara, hizmetlere, mekanlara ve bilgiye erişebilmesinin önünde büyük engeller bulunduğu, toplumda ayrımcı tutum davranışların yaygın olduğu ve engellilerin karar alma süreçlerine katılımının yok sayıldığı belirtildi.

Engelli çocuklar ve kadınların, her türlü ihmal, istismara, şiddete ve kötü muameleye karşı korunmasız olduğu, engelli aylıkları ve evde bakım ücretlerinin de kesintiye uğradığı aktarılan açıklamada, Sağlık Kurulu Raporları Yönetmeliği nedeniyle önemli hak kayıpları yaşandığı, kaynaştırma eğitimi adı altında gerçekleştirilen uygulamanın, gerekli altyapı ve eğitim ortamları sağlanamadığı için engelli çocukların niteliksiz eğitim görmesine neden olduğu öne sürüldü.

Nokta

"Kendi kendine yeterli bağımsız bireyler olmak istiyoruz"

Dernek tarafından iktidar ve siyasi partilere çağrıda bulunularak şu ifadeler kullanıldı: "Bizler, himaye, himmet, sadaka değil, herkesle eşit haklara, fırsatlara ve olanaklara sahip, başı dik yurttaşlar olarak yaşamak istiyoruz. Kimsenin yardımına gereksinim duymadan yaşamını sürdüren, kendi kendine yeterli bağımsız bireyler olmak istiyoruz. Engellilere, kadınlara ve çocuklara yönelen ayrımcılık, dışlama, şiddet, taciz ve istismarın sona erdirilmesini istiyoruz. Salgın hastalıklar, beslenme yetersizliği, akraba evliliği, iş ve trafik faciaları, savaş ve terör gibi sakatlık kaynaklarının kurutulmasını istiyoruz."

Açıklamada, Dünya Sağlık Örgütünün ICF standartlarına uygun yeni bir Sağlık Kurulu Raporları Yönetmeliği hazırlanması, ilaç, beyaz baston ve yardımcı araç-gereçlerin ücretlerinin tamamının devletçe karşılanması talepleri de aktarıldı.

Yolcu uçağı zorunlu iniş yaptı! Yolcu uçağı zorunlu iniş yaptı!

Engellilerin üniversiteye giriş sınavlarına istedikleri illerde ve yardımcı özel cihazlarıyla girmelerinin sağlanması, herkes için tasarlanmış kentler, sokaklar, konutlar, toplu taşım araçları ve ürünlerin hazırlanması da istenen açıklamada, "Her şeyden ücretsiz ve indirimli yararlanmak değil, engellilikten kaynaklı ilave giderlerimizi karşılayacak düzeli bir engelli aylığı almak istiyoruz.​​​​​​​ Engellilere araç alımında tanınan ÖTV muafiyetine getirilmek istenen sınırlamanın kaldırılmasını istiyoruz." ifadelerine yer verildi.