AİHM Büyük Dairesi, Rusya'nın Kırım'da yaptığı ihlallere ilişkin Ukrayna'nın başvurusuyla ilgili kararını açıkladı.

Büyük Daire, Rusya'nın Kırım'da Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nde (AİHS) yer alan yaşama hakkı, ifade ve din özgürlüklerini de kapsayan bir dizi temel hakkı ihlal ettiğine hükmetti.

Rusya'nın Ukraynalı askerlere, Ukrayna kökenli kişilere ve Kırım'daki Tatar Türkleri ve gazetecilere kötü muamele ettiğini belirten Büyük Daire, Rusya'nın AİHS'nin işkence yasağını kapsayan 3. maddesine uymadığına karar verdi.

Mahkeme, Rusya'nın bölgede, AİHS'nin yaşama hakkına ilişkin 2. maddesini ve Tatar Türklerine yönelik tutumu nedeniyle aynı sözleşmenin ayrımcılığı yasaklayan 14. maddesini ihlal ettiğine hükmetti.

Rusya'nın Kırım'da özellikle imam ve Ukraynalı Ortodoks rahiplere gözdağı verdiğini ve "zorbalık" ettiğini belirten mahkeme, Rus hükümetinin, en kısa sürede Kırım'a gönderilen mahkumların güvenli şekilde Rusya'daki hapishanelere sevk edilmesini istedi.

Mahkeme, özellikle Tatar Türklerinin evinde aramalar yapan Rus makamlarının, AİHS'nin insanların konutlarına saygı gösterilmesi gerektiğini kaydeden 8. maddesini ihlal ettiğine karar verdi.

Ukrayna Rusya topraklarına dron saldırısı: 6 yaralı Ukrayna Rusya topraklarına dron saldırısı: 6 yaralı

Ukrayna, 2014'te Kırım'ın ilhakından bu yana Rusya'nın bölgede AİHS'yi ihlal ettiğini ve Kırım'da, Ukrayna'nın bazı bölgelerinde ve Rusya'da Ukraynalıların siyasi görüşleri ve Ukrayna’yı destekleyen eylemleri nedeniyle sistematik olarak "zulüm" gördüğünü gerekçe göstererek, 2014 ve 2018'de AİHM'e başvurmuştu.