Anayasa Mahkemesi Başkanı Prof. Dr. Zühtü Arslan, "Her toplumda adaletin sembolü olarak kullanılan terazi sayesinde insanların hukuku korunur. Hakları eksizsiz olarak verilir. Bu sebeple adalet terazisini elinde tutanların sorumluluğu onu doğru tutmak suretiyle hakkaniyete uygun davranmak doğru ölçmek ve adil karar vermektir" dedi.

Akşener, Temel Karamollaoğlu’nu kabul etti Akşener, Temel Karamollaoğlu’nu kabul etti

Anayasa Mahkemesi Başkanı Prof. Dr. Zühtü Arslan, İslam Dünyası Anayasa Yargısı Konferansı Açılış Kongresi'nde bir konuşma yaptı. Kürsüde açıklama yapan Anayasa Mahkemesi Başkanı Prof. Dr. Zühtü Arslan “Anayasa yargısını temel işlevi Anayasanın üstünlüğünü sağlayarak birerlerinin hak ve özgürlüklerini güvence altına almaktır. Bu işlevi yerine getire bilmek içinde de toplum sözleşmesi maharetinde olan anayasalarda yer alan adalet, hürriyet, eşitlik, hukukun üstünlüğü kuvvetler ayrılığı gibi anayasa ilke ve değerlerin mutlaka hayata geçirilmesi gerekiyor. Kuşkusuz bu ilke ve değerler zaman göre zemine göre farklı isimlerle adlandırılabilmekte hatta uygulamaları değişebilmektedir. Ama bu ilke ve değerlerin kökleri bütün medeniyetlerde ortaktır. Adaleti ele aldığımızda adaletin tarih boyunca bütün toplumlarda toplumsal ve siyasal hayatın temel erdemi olduğunu hepimiz çok iyi biliyoruz. Bu böyledir ziya adalet olmadan toplumsal hayat siyasal hayat olamaz. Toplumun ve devletin varlığı devamı söz konusu olamaz” ifadelerini kullandı.

AA-20221223-29816950-29816948-CUMHURBASKANI_RECEP_TAYYIP_ERDOGAN

“Her toplumda adaletin sembolü olarak kullanılan terazi sayesinde insanların hukuku korunur”

Başkan Arslan, “Adaletin gerçeklemesi aracıda hukuktur. Bu nedenle ideal topluma dair değerler manzumesi sunan tüm dinler hukuku ve adaleti merkeze almışlardır. Nitekim Kuran’da adaletin gerçekleştirilmesi dinin varlık sebeplerinden biri olarak ifade edilmekte. İnsanların adaleti yerine getirmeleri için peygamberle birlikte kitabın ve mizahın indirildiği belirtilmektedir. Buradaki mizan kelimesi aynı zamanda terazi anlamına geldiğine hepimizin malumudur. Her toplumda adaletin sembolü olarak kullanılan terazi sayesinde insanların hukuku korunur. Hakları eksizsiz olarak verilir. Bu sebeple adalet terazisini elinde tutanların sorumluluğu onu doğru tutmak suretiyle hakkaniyete uygun davranmak doğru ölçmek ve adil karar vermektir. Böyle insanlar arasında adaletin tesisinde yargının ve yargıcın ne kadar hayati bir önem sahip olduğu da ortaya çıkmaktadır. İslam’ın diğer kaynakları da adaleti ve adaletten kaynaklanan başta eşitlik temel, hak ve hürriyetler olmak üzere diğer evrensel değerleri sıklıkla vurgulamaktadır. Ey insanlar diye başlayan evrensel mesajlar arasında ayrımcılık yasağı can, mal ve nesli korunması suç ve cezaların tahsilliyi din ve vicdan hürriyeti gibi toplumsal hayatın sağlıklı bir şekilde sürdürülmesinin olmazsa olmaz esasları yer almaktadır. Dolayısıyla Anayasa yargısı kapsamına ilke ve değerler bize yabancı değildir. Bizim öz değerlerimizdir” şeklinde konuştu.