Uzun yıllar kendi haline bırakılmış tarım arazilerinin üretime kazandırılması için yapılan çalışmalar çerçevesinde, 2022 yılı içerisinde 2,4 milyon dekar alana ekim gerçekleştirilerek 663,3 bin ton üretim yapıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı, "Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi" (TAKEP) ile atıl bırakılan tarım arazilerinin kullanımının etkinleştirilmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bakanlık, ekim programında olmayan ve nadasa ayrılan alanlar ile işletmeli tarıma uygun olmayan alanlarda uygun üretim tekniklerini kullanmak suretiyle, bitkisel üretimin artırılması amacıyla azami yüzde 75'i ayni destek ile ülke genelinde projeler başlatıyor.

Bu çerçevede Tarım ve Orman Bakanlığı il müdürlüklerince hazırlanan projelere ilişkin yatırım konuları arasında iklim değişikliğini dikkate alarak, uygun çeşitlerle hububat, baklagil ve yağlı tohumlu bitkilerin üretiminin geliştirilmesi, işlemeli tarıma uygun olmayan arazilerde, katma değeri yüksek bitki türlerinin üretiminin artırılması, hasat sonrası kayıpları azaltmak ve katma değeri artırmak amacıyla birincil üretim sonrası kurutma veya işleme tesislerinin kurulması, doğal ekolojilerinde var olan bitki türlerinin aşılama ve çeşit değişimi gibi teknik uygulamalarla birim alandan elde edilen veriminin artırılması hedefleniyor.

AW754428_01

2021 yılında 1,05 milyon dekar alanda ekim yapıldı

Yürütülen çalışmalar çerçevesinde 2021 yılında 100 milyon lira bütçeyle 1,05 milyon dekar alanda ekiliş yapıldı. 1,05 milyon dekar alanın 982 bin 741'i tarla bitkilerine, 42 bin 298'i meyveye, 6 bin 558'i sebzeye, 11 bin 345 dekarıysa tıbbi aromatik bitkilere ayrıldı.
Hasat edilen ürünler ile 120 bin ton üretim gerçekleştirildi. Ayrıca 2021 yılı için yapılan planlamada 1 milyon dekar alanda ekiliş yapılması hedeflenirken bu rakam 50 bin dekar daha fazla ekilerek aşıldı.

2021'de yapılan çalışmalarla nadas alanları 1,1 milyon dekar daraldı

Atıl arazilerin tarıma kazandırılması için 2021 yılında yapılan çalışmaların neticesinde uzun yıllardır azalışta olan tarla bitkileri ekim alanı 4 milyon dekar artış göstererek 160 milyon dekara çıktı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre 2020-2021 yılları arasında nadas alanlarının 1,1 milyon dekar daraldığı görüldü. Yani nadas alanları 31,7 milyon dekardan, 30,6 milyon dekara düştü. Öte yandan, toplam işlenen alan 231 milyon dekardan 234 milyon dekara çıktı.

Bu yıl 2,4 milyon dekar alan tarıma kazandırıldı

Akaryakıt fiyatlarındaki baş döndürücü değişim devam ediyor Akaryakıt fiyatlarındaki baş döndürücü değişim devam ediyor

Tarım ve Orman Bakanlığının proje çerçevesinde 2022 yılı için yaptığı planlamada ise 332 milyon lira bütçe ile tarla bitkileri, meyve, sebze ve tıbbi aromatik bitkilerden oluşması planlanan toplam 2,4 milyon dekarlık alanda yapılan ekiliş ile 663,3 bin ton üretim gerçekleştirildi.
Ayrıca hedeflenen rakamlara ulaşılarak arz açığı bulunan ürünlerin ekilmesi sağlandı ve son iki yılda 3,5 milyon dekar alan ekilerek ve 783 bin ton üretim yapıldı.